THỐ THÁP NHỎ

THỐ THÁP NHỎ

Mã sản phẩm: 160405
Màu sắc

Kích thước: 16,7x16,7x9,8 cm

Sản phẩm tương tự

THỐ SÚP

Kích thước: 17,8x15,5x9,5cm

Xem chi tiết

THỐ THÁP LỚN

Kích thước: 19,4x19,4x11,4cm

Xem chi tiết