THỐ VUÔNG NHỎ

THỐ VUÔNG NHỎ

Mã sản phẩm: 111105
Màu sắc

Kích thước: 16.7x14.8x8.5 cm

Sản phẩm tương tự

THỐ VUÔNG LỚN

Kích thước: 25x21,8x10,3cm

Xem chi tiết

THỐ VUÔNG TRUNG

Kích thước: 20,3x18x9,5cm

Xem chi tiết