THÙNG ĐÁ VUÔNG

THÙNG ĐÁ VUÔNG

Mã sản phẩm: 200615 - 200616
Màu sắc

Kích thước: 

 - Thùng đá vuông 25L: 47 x 31,9 x 33,4 (cm)                     

 - Thùng đá vuông 35L : 53,8 x 36,5 x 37 (cm)

 -  Thùng đá vuông 55L: 59,8 x 40,4 x 41,1 (cm)

 

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA NẮP NHẬT

Kích thước: 13,5x13,5x28cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ NHẬT LỚN

Kích thước: 24x22x21 cm

Xem chi tiết

GIỎ BÔNG TRUNG

Kích thước: 33,6x26,5x19,9cm

Xem chi tiết

GIỎ BÔNG LỚN

Kích thước: 37,6x29,5x22,8cm

Xem chi tiết

XÔ NHẬT 20L

Kích thước: 37x34,6x35 cm

Xem chi tiết

KỆ NẮP NHỎ 3 TẦNG

Kích thước: 47x34x110cm

Xem chi tiết