THÙNG RÁC LẬT TRÒN

THÙNG RÁC LẬT TRÒN

Mã sản phẩm: 060309
Màu sắc

Kích thước: 22,7x22,7x40cm

Mã vạch: 8936047250943

Sản phẩm tương tự

THÙNG RÁC ĐƠN TRÒN

Kích thước: 21x20x24cm

Xem chi tiết