THÙNG RÁC VUÔNG

THÙNG RÁC VUÔNG

Mã sản phẩm: (15L): 191111 - (20L): 191112 - (25L): 191113
Màu sắc

Kích thước:

- (15L): 34x33x35.5cm

- (20L): 34x33x43.5cm

- (25L): 34x33x52cm 

Sản phẩm tương tự

THÙNG RÁC ĐƠN VUÔNG

Kích thước: 19,5x18,5x24cm

Xem chi tiết