XÔ 16L

XÔ 16L

Mã sản phẩm: 030520

Kích thước: 32,3x30,8x31,2cm

 

Sản phẩm tương tự

XÔ 18L

Kích thước: 33,5x31,8x34cm

Xem chi tiết

XÔ 20L

Kích thước: 35x33,3x36,5cm

Xem chi tiết