XÔ 18L

XÔ 18L

Mã sản phẩm: 110115

Kích thước: 33,5x31,8x34cm

Mã vạch: 8936047257034

Sản phẩm tương tự

XÔ 16L

Kích thước: 32,3x30,8x31,2cm

Xem chi tiết

XÔ 20L

Kích thước: 35x33,3x36,5cm

Xem chi tiết