XÔ 20L QUAI SẮT

XÔ 20L QUAI SẮT

Mã sản phẩm:

Kích thước: 32,5x32,5x33,5cm

Sản phẩm tương tự

XÔ 20L VÒI

Kích thước: 34.3x34x34.5 cm

Xem chi tiết