XÔ ĐÁ VUÔNG NHỎ

XÔ ĐÁ VUÔNG NHỎ

Mã sản phẩm: 160911
Màu sắc

Kích thước: 18x16,8x17cm

Sản phẩm tương tự

XÔ ĐÁ LỚN

Kích thước: 23,8x22x20,8cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ NHỎ

Kích thước: 20,5x19,3x18,3cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ VUÔNG LỚN

Kích thước: 20,5x19,3x19,5cm

Xem chi tiết