XÔ NHỰA

Tìm kiếm:
Tên sản phẩm:
Hiển thị:

XÔ NHỰA

XÔ 18L

Kích thước: 33,5x31,8x34cm

Xem chi tiết

XÔ 16L

Kích thước: 32,3x30,8x31,2cm

Xem chi tiết

XÔ 14L

Kích thước: 30x29x30cm

Xem chi tiết

XÔ 12L

Kích thước: 29x27,4x28cm

Xem chi tiết

XÔ 10L

Kích thước: 27,5x26,3x26,2cm

Xem chi tiết

XÔ 8L

Kích thước: 26x24x24,4cm

Xem chi tiết

XÔ 6L

Kích thước: 23,5x21,8x22,5cm

Xem chi tiết

XÔ 4L

Kích thước: 21,2x19,8x20,3cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ VUÔNG NHỎ

Kích thước: 18x16,8x17cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ VUÔNG LỚN

Kích thước: 20,5x19,3x19,5cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ NHỎ

Kích thước: 20,5x19,3x18,3cm

Xem chi tiết

XÔ ĐÁ LỚN

Kích thước: 23,8x22x20,8cm

Xem chi tiết