XÔ TRƠN 16L

XÔ TRƠN 16L

Mã sản phẩm: 180516
Màu sắc

Kích thước: 34,6x32,5x31cm

Sản phẩm tương tự

XÔ TRƠN 18L

Kích thước: 36,2x33,9x32cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 20L

Kích thước: 37x34,7x33,2cm

Xem chi tiết