XÔ TRƠN 4L

XÔ TRƠN 4L

Mã sản phẩm: 180504
Màu sắc

Kích thước: 21,7x20x18,5cm

Sản phẩm tương tự

XÔ TRƠN 6L

Kích thước: 23,7x22x19,8cm

Xem chi tiết

XÔ TRƠN 8L

Kích thước: 26,7x25x22,8cm

Xem chi tiết