HỘP KHĂN GIẤY HOUSE

HỘP KHĂN GIẤY HOUSE

Mã sản phẩm:
Màu sắc

Kích thước:

- (Nhỏ): 16.1x11.0x9cm

- (Lớn): 21.7x11.7x9.4cm

Sản phẩm tương tự

BÔ EM BÉ

Kích thước: 22,6x22,6x15,8cm

Xem chi tiết

HỘP KHĂN GIẤY

Kích thước: 14x12,6x8,7cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI LỚN

Kích thước: 15,3x9,4x2,5cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI TRUNG

Kích thước: 15,3x7,4x2,5cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI NHỎ

Kích thước: 11.2x8.3x2.5 cm

Xem chi tiết

CẮM BÀN CHẢI

Kích thước:  8x8x10,2cm

Xem chi tiết