MẸT NHỰA GIẢ TRE

MẸT NHỰA GIẢ TRE

Mã sản phẩm: (2T8): 210121 - (3T4): 210122 - (4T2): 210122
Màu sắc

Kích thước:

- (2T8): 28x28x2.4cm

- (3T4): 34x34x2.6cm

- (4T2): 42x42x3cm

Sản phẩm tương tự

MÂM LỘC THỌ

Kích thước: 35x3.3cm

Xem chi tiết