ỐNG ĐŨA NẮP DÀI

ỐNG ĐŨA NẮP DÀI

Mã sản phẩm:
Màu sắc

Kích thước: 30 x 18.3 x 28cm 

Sản phẩm tương tự

ỐNG ĐŨA NẮP

Kích thước:13,5x12,3x27,7cm

Xem chi tiết

ỐNG ĐŨA NẮP TRÒN

Kích thước: 13,5x13,5x28cm

Xem chi tiết